Nəqliyyat Nazirliyinin yanında çəkilən fotomateriallar

24.07.2008