“ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin təqdim etdiyi təklif bəyənildi

ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi müasir enerjiyə qənaətedici texnologiyaların Azərbaycanda da tətbiq olunması barədə Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət orqanlarına göndərdiyi təkliflərə rəy bildirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyindən alınan məktublarda təqdim olunan təkliflərin məqsədə uyğun olduğu qeyd edilərək “Enerji resurslarından səmərəli istifadə” Milli proqramının işlənib hazılmasını məqsədə müvafiq hesab etdiyi və bu məqsədlə nazirliyin nəzdnində işçi qrupun yaradılması bildirilmişdir. “ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi bu işçi qrupda iştirak etmək üçün dəvət olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyindən daxil olan məktublar aşağıda göstərilmişdir:

sen_mektub1sen_mektub2sen_mektub3

17.12.2009