Azərbaycanda közərmə lampaları satışdan nə vaxt götürüləcək?

isiq“ELS” rəsmi qurumlara sorğu ilə müraciət edib
Qlobal iqlim dəyişməsi aktual problem qismində dünyanın bir çox ölkələrində ciddi tədbirlərin görülməsinə təkan vermişdir. Bununla bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən biri də elektrik enerjisinin qənaətinə yönəldilmiş ənənəvi közərmə lampalarının enerjiqənaətedici lampalarla əvəz edilməsidir.Bu prosesə ABŞ-da 2007-ci ildə, Avropada isə 2009-cu ilin mart ayında start verilmişdir. 2009-cu ilin sentyabr ayından Avropada 100 Vt-lıq közər
mə lampalarından,В 2010-cu ildən – 75 Vt-lıq, 2011-ci ildən – 60 Vt-lıq, 2012-ci ildən isə 40 və 25 Vt-lıq lampaların istifadəsini qadağan olunacaq. Bu qərar Avropa iqtisadiyyatının enerji səmərəliyinin 2020-ci il üçün 20% artırılması məqsədilə Avropa Şurası tərəfindən qəbul edilib. Cari ilin sentyabrın birindən etibarən Avropanın 27 ölkəsində 100 vatlıq közərmə lampalarının satışına qadağa qoyulub…

6.10.2009